Đạt kỷ lục cao nhất trong Ai là triệu phú nhờ... không nghe lời vợ - gửi hàng đi nước ngoài Áo Mongolia Nepal Pakistan Sri Lanka Ukraina Đảo Guam Đạt kỷ lục cao nhất trong Ai là triệu phú nhờ... không nghe lời vợ

Anh Nguyễn Lê Anh đã trở thành người giữ kỷ lục cao nhất trong suốt 12 năm chương trình "Ai là triệu phú" phát sóng, nhờ trả lời chính xác 14/15 câu hỏi của chương trình. chuyển phát nhanh quốc tế Đạt kỷ lục cao nhất trong Ai là triệu phú nhờ... không nghe lời vợ


Có thể bạn quan tâm: https://www.tankieu.com/

Đạt kỷ lục cao nhất trong Ai là triệu phú nhờ... không nghe lời vợ - gửi hàng đi nước ngoài Áo Mongolia Nepal Pakistan Sri Lanka Ukraina Đảo Guam Đạt kỷ lục cao nhất trong Ai là triệu phú nhờ... không nghe lời vợ